Zika sjukdom

Zika är ett myggburet virus som kom till Brasilien i maj 2015 men viruset sprids även sexuellt. Det har sedan dess spridits till 17 andra länder på den amerikanska kontinenten och nu mobiliserar Brasilien mot utbrott av myggburna virus. WHO säger att minst 20 länder eller territorier i regionen, inklusive Barbados och Bolivia, Guadeloupe och Guatemala, Puerto Rico och Panama är drabbade. Den snabba spridningen av Zika-viruset har fått latinamerikanska regeringarna att uppmana kvinnor att inte bli gravid på upp till två år förrän 2018,

Fram till oktober 2015 sågs Zika inte tänk inte som något större problem och som en mild sjukdom: endast en femtedel av alla smittade människor insjuknade oftast med bara lätt feber, huvudvärk, hudutslag, ledvärk och röda ögon. De flesta som har smittats sjukdomen upplever inga symtom. Den sprids i varmare områden men det har funnits åtminstone ett fall i Sverige.

Forskarna har funnit att zika viruset också kan överföras genom sexuell kontakt mellan myggor enligt en studie som gjorts av Fundação Oswaldo Cruz i Rio de Janeiro och Pasteur institutet i Frankrike. Upptäckten kan bidra till att förstå varför viruset spred sig snabbt när de första fallen började dyka upp i Brasilien 2015.

Zika vaccin?

Det finns ingen specifik behandling eller vaccin som är tillgänglig. Men studier av tre olika Zika vacciner tyder på att det inte skulle vara svårt att stoppa Zika med ett vaccin. Forskarna har börjat med de första mänskliga proven. Läs artikel om forskningen i tidningen Science.

Vilka symptom har Zika viruset?

80% av de personer som smittats av Zika visar ingen symptom och de är svåra att upptäcka. Personer med Zika virussjukdom har symptom som kan inkludera lätt feber, hudutslag, konjunktivit, muskel- och ledvärk, illamående eller huvudvärk. Dessa symptom normalt pågå i 2-7 dagar. Det finns 3 olika varianter av viruset. Om man får sjukdomen så blir man vanligtvis frisk inom några dagar till flera veckor.

Hur sprids Zika viruset?

aedesmyggan som sticker och äter och sprider Zika viruset
Sjukdomen orsakas av ett virus som överförs av Aedes myggor. Sjukdomen tillhör samma sjukdomsgrupp som dengue, west nile och gulafebern som också sprids genom samma mygg ( Aedes myggor) men Zika har även bekräftats att den kan spridas sexuellt.

Sexuell spridning

Atminstone fyra studier verkar tyder på att kvinnor är mer benägna att smittas av Zika virus vid sexuellt aktiva åldrar – en studie som genomfördes i Rio de Janiero visade att kvinnor hade 60 procent större risk att smittas än män. En teori är att viruset kan finnas i sperman månader efter en infektion.

Det första fallet av kvinnliga till manliga sexuella överföringen av Zika viruset har dokumenterats i New York City enligt en artikel som publicerades i juli 2016 i New York Times vilket ökar sannolikheten att sjukdomen kan spridas i större utsträckning än de länder där det redan är endemisk och till stor del överförs av myggor. I månader har det funnits en växande oro om farorna med sexuell överföring, men hittills har viruset endast spridits från män till kvinnor eller mellan två män.

Sjukdomen tros komma ursprungligen från Resus apor i Zikaskogen i Uganda 1947. Det första fallet med människor upptäcktes i Nigeria på 1950-talet.

Stor ökning av missbildningar i hjärnan hos nyfödda

Sedan sjukdomen först dök upp finns det numera bevis att sjukdomen kan orsaka fosterskador hos barn och neurologiska problem i hjärnan hos vuxna. Under de senaste fyra månaderna har myndigheterna fått rapporter om nästan 4000 fall där Zika kan ha orsakat mikrocefali där barn föds med onormalt små huvuden och missbildningar. Det kan också orsaka utvecklingsproblem efter födseln. Det finns också en växande oro att Zika virus kan kopplas till Guillain-Barrés syndrom som kan resultera i veckor av förlamning.

Hur skyddar man sig mot Zika viruset?

De flesta som drabbas milt av zika. Den bästa formen av förebyggande är skydd mot myggbett.

  • Använda insektsmedel och besprutning
  • Bära kläder – gärna ljusa som täcker en stor del av kroppen
  • Fysiska hinder så myggorna inte tar sig in som skärmar, myggnät, stängda fönster, myggmaskiner
  • Tömma och täcka behållare som rymmer vatten som hinkar, blomkrukor, däck, vattenförvaring, diken

Zika är en fruktansvärd sjukdom för gravida kvinnor. Den 15 januari 2016 kom USA: s center för sjukdomskontroll med riktlinjer där de rekommenderade gravida kvinnor att inte resa till länder där Zika cirkulerar. I Brasilien har man uppskattat att upp emot 1.5 miljoner människor har varit infekterade av sjukdomen.

Zika virus diagnos kan endast bekräftats av laboratorietester där man ser på förekomsten av Zika virus RNA i blod eller andra kroppsvätskor som urin eller saliv. WHO rekommenderar människor som blivit sjuka med Zika virus att de får vila, dricka vätska och behandla smärtan och febern med vanliga läkemedel. Om symtomen förvärras, bör de söka läkarvård och rådgivning.

Läs artikel i Economist


Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.